Home  |   Sitemap  |   Contact us

Medical College, Pune
Updates








  • Welcome Letter to all Students Admitted to PG Courses 2020





  • भारती हॉस्पिटलच्या चार इमारती पैकी एक इमारत पूर्णपणे वेगळी कोव्हिड रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्यात आली असून, इतर तीन इमारती सामान्य रुग्णांसाठी सरकारी नियमांचे काटेकोरपणे पालन करून चालू आहेत. आपणास आरोग्य विषयक कोणतीही अडचण असेल तर आपण निर्धास्तपणे भारती हॉस्पिटल पुणेला भेट देऊ शकता.
    अधिक माहितीसाठी हा व्हिडीओ पहावा...


  • M.Sc. (Medical) Course



  • DMLT Course



A quick glance...

Skill Development Courses

There are no updates presently. Please check again later...







© 2020 - Bharati Vidyapeeth, Pune. All rights reserved. Developed and maintained by Technology Department, Bharati Vidyapeeth.